Het voorkomen van downtime: Essentiële maatregelen voor continuïteit, voorspelbaarheid en kwaliteit.

In de wereld van productie zijn verstoringen onvermijdelijk maar kunnen ze desastreus zijn als ze niet adequaat worden aangepakt.

Bij Deskk zijn wij gespecialiseerd om bij fabrieken te onderzoeken en specifiek uit te zoeken waar mogelijke downtime problemen liggen. Door focus en analyse besparen wij fabrieken de hoge kosten die voortvloeien uit downtime. Downtime die dus voorkomen had kunnen worden. Wij hebben een methode ontwikkeld die heet de rode draad-analyse; welke wij met succes bij verschillende bedrijven hebben uitgevoerd. Benieuwd? Neem contact op.

Om te begrijpen wat downtime precies is, nemen we je mee in onderstaande artikel. Hieronder bekijken we enkele veelvoorkomende problemen en praktische oplossingen om een soepele productiestroom te waarborgen.

Downtime veel voorkomende problemen:

Technische storingen en onderhoudsproblemen

Zelfs goed onderhouden machines kunnen falen, wat leidt tot kostbare downtime. We hebben een aantal onderwerpen opgezocht waarin problemen kunnen onderstaan:

 • Mechanische storingen:
  1. Slijtage van machineonderdelen
  2. Gebroken tandwielen of riemen
  3. Lagers die vastlopen
 • Elektrische problemen:
  1. Kortsluiting in elektrische bedrading
  2. Uitval van schakelapparatuur
  3. Problemen met elektrische motoren
 • Automatiseringsstoringen:
  1. Fouten in programmeercode voor geautomatiseerde systemen
  2. Uitval van sensoren en actuatoren
  3. Communicatiestoringen tussen geautomatiseerde systemen
 • Hydraulische en pneumatische problemen:
  1. Lekkages in hydraulische systemen
  2. Verstopte of defecte pneumatische leidingen
  3. Problemen met drukregelaars
 • Temperatuur- en koelingsproblemen:
  1. Oververhitting van machines
  2. Uitval van koelsystemen
  3. Problemen met temperatuurregeling
 • Slijtage door onvoldoende onderhoud:
  1. Verwaarlozing van routine-onderhoud
  2. Niet tijdig vervangen van versleten onderdelen
  3. Olie- of smeermiddeltekorten
 • Uitlijningsproblemen:
  1. Onjuiste uitlijning van machinecomponenten
  2. Problemen met de uitlijning van assen
  3. Verplaatsing van machineonderdelen
 • Softwaregerelateerde problemen:
  1. Fouten in besturingssoftware
  2. Onverenigbaarheid tussen verschillende softwarecomponenten
  3. Problemen met software-updates

Downtime door menselijke fouten en gebrek aan vervanging

Werknemers kunnen fouten maken en downtime veroorzaken door niet altijd aanwezig te zijn, wat tot productieverlies kan leiden.

 • Onoplettendheid: (kop er niet bij)
 1. Onbedoelde fouten als gevolg van een gebrek aan aandacht voor details.
 2. Verkeerd lezen van instructies of specificaties.
 • Onjuiste procedures volgen: (even vlug een handigheidje toepassen)
  1. Niet opvolgen van vastgestelde procedures en richtlijnen.
  2. Ignoreren van veiligheidsvoorschriften en voorschriften.
 • Onvoldoende training: (ik ben vergeten hoe het precies moet)
  1. Gebrek aan kennis en vaardigheden als gevolg van onvoldoende training.
  2. Niet op de hoogte zijn van de juiste werkwijzen.
 • Communicatiefouten: (maar je zei: 3400 artikelen inladen, toch?)
  1. Onjuiste overdracht van informatie tussen teamleden.
  2. Misverstanden bij het doorgeven van instructies.
 • Vermoeidheid en stress: (ik krijg het werk nooit af, en heb slecht geslapen)
  1. Fouten als gevolg van vermoeidheid door lange werktijden.
  2. Stressgerelateerde fouten die ontstaan door drukke productieomstandigheden.
 • Gebrek aan concentratie: (ey maat, heb je deze foto al gezien?)
  1. Fouten als gevolg van verminderde concentratie tijdens het werk.
  2. Afleidingen die leiden tot verkeerde handelingen.
 • Onvoldoende controle en toezicht: (ah, dit wordt een klus voor de nachtploeg)
  1. Gebrek aan effectieve supervisie en controle over de werkzaamheden.
  2. Onvoldoende feedback en correcties van leidinggevenden.
 • Onjuiste inschattingen:(hij werd het vandaag nog wel, denk ik?)
  1. Fouten als gevolg van onjuiste inschattingen van situaties.
  2. Verkeerde beoordeling van de benodigde tijd of middelen.
 • Gebrek aan teamwerk:(het kantoor denkt dat we met 4 man extra zijn, terwijl er iemand ziek is!)
  1. Onvoldoende samenwerking tussen teamleden.
  2. Slechte communicatie tussen verschillende afdelingen.
 • Gebrek aan eigenaarschap: (‘that not my job…’  en de plas op de grond werd groter en groter!)
  1. Niet verantwoordelijk voelen voor de geleverde prestaties.
  2. Gebrek aan betrokkenheid bij het werkproces.

Downtime tijdens slecht voorraadbeheer en onbetrouwbare leveringen

Onjuiste inschattingen van voorraden en onbetrouwbare leveringen kunnen het productieproces vertragen.

Slecht voorraadbeheer:

 • Ongeplande productiestops: Onvoldoende voorraad van essentiële grondstoffen kan leiden tot ongeplande productiestops, wat de efficiëntie van het productieproces verstoort.
 • Overmatige voorraadkosten: Overmatige voorraad van bepaalde materialen resulteert in hogere opslagkosten en verspilling van opslagruimte.
 • Verouderde voorraad: Langdurige opslag van voorraad kan leiden tot veroudering van materialen, waardoor ze mogelijk onbruikbaar worden.
 • Onnodige spoedbestellingen: Onvoldoende voorraad kan leiden tot de noodzaak van spoedbestellingen, wat resulteert in hogere kosten en verminderde onderhandelingspositie.
 • Gemiste verkoopkansen: Een gebrek aan voorraad kan leiden tot het niet kunnen voldoen aan de vraag, waardoor potentiële verkoopkansen worden gemist.

Onbetrouwbare leveranciers:

 • Vertraagde leveringen: Onbetrouwbare leveranciers kunnen leiden tot vertraagde leveringen van grondstoffen, waardoor de productieplanning in de war raakt.
 • Verkeerde levering (te veel of te weinig) Om de geplande orders te produceren zijn alle grondstoffen nodig. Een verkeerd geleverde grondstof, bijvoorbeeld veel te weinig, zorgt er voor dat er een halffabrikaat niet afgemaakt kan worden – en dus geleverd.
 • Kwaliteitsproblemen: Leveranciers van lage kwaliteit kunnen materialen van inferieure kwaliteit leveren, waarbij de productie mis loopt.
 • Onvoldoende capaciteit: Leveranciers die niet in staat zijn om aan de vraag te voldoen, kunnen productiestops veroorzaken en de leverbetrouwbaarheid verminderen.

Gebrek aan communicatie: Onbetrouwbare leveranciers kunnen een gebrek aan communicatie hebben, waardoor het moeilijk wordt om op de hoogte te blijven van leveringsstatussen.

Continue kwaliteitscontrole

Het ontbreken van continue kwaliteitscontrole in een fabrieksomgeving kan leiden tot verschillende problemen die zowel de productkwaliteit als de algehele efficiëntie van het productieproces kunnen beïnvloeden. Hier zijn enkele potentiële problemen:

 • Toename van defecten: Zonder regelmatige kwaliteitscontrole is er een groter risico op het produceren van defecte producten. Dit kan leiden tot hogere kosten voor herstel of verlies van producten.
 • Verspilling van grondstoffen: Defecte producten resulteren vaak in verspilling van grondstoffen, omdat deze mogelijk niet voldoen aan de specificaties en normen.
 • Klachten en retouren: Klanten kunnen defecte producten ontvangen, wat kan leiden tot klachten en retouren. Dit kan niet alleen de reputatie van het bedrijf schaden, maar ook extra kosten met zich meebrengen.
 • Verhoogde herstelwerkzaamheden: Identificatie van defecten na het productieproces vereist herstelwerkzaamheden, wat leidt tot extra tijd en kosten om de problemen op te lossen.
 • Onnauwkeurige productieprocessen: Zonder kwaliteitscontrole is er mogelijk geen nauwkeurige feedback over de prestaties van de productieprocessen, waardoor verbeteringen moeilijk kunnen worden geïdentificeerd en geïmplementeerd.
 • Consistentieproblemen: Het ontbreken van kwaliteitscontrole kan leiden tot variabiliteit in productkwaliteit, wat van invloed kan zijn op de consistentie van de producten.
 • Moeilijkheden bij naleving van reguleringen: In sommige sectoren zijn strikte kwaliteitsnormen en regelgeving van kracht. Het niet naleven van deze normen kan leiden tot boetes en juridische problemen.

Data-analyse en voorspellend onderhoud om downtime te beperken

Het ontbreken van data-analyse en voorspellend onderhoud in een fabrieksomgeving kan leiden tot verschillende downtime problemen die zowel de operationele efficiëntie als de betrouwbaarheid van apparatuur en processen kunnen beïnvloeden. Hier zijn enkele potentiële problemen:

 • Ongeplande uitval van apparatuur: Zonder voorspellend onderhoud is er een groter risico op ongeplande uitval van machines en apparatuur, wat kan leiden tot productiestops en hogere kosten voor herstel. En dit leidt tot onderhoudsmoment op het tijdstip dat er normale productie dient plaats te vinden.
 • Hogere onderhoudskosten: Het ontbreken van voorspellend onderhoud kan resulteren in reactief onderhoud, wat over het algemeen duurder is dan gepland, preventief onderhoud.
 • Verhoogde downtime: Het niet proactief identificeren en aanpakken van potentiële problemen kan leiden tot langere periodes van uitval, waardoor de productie wordt vertraagd.
 • Efficiëntieproblemen: Gebrek aan inzicht in de prestaties van machines kan leiden tot inefficiëntie in het productieproces, zoals overmatig energieverbruik en suboptimale werking van apparatuur.
 • Kwaliteitsproblemen: Ongeplande uitval en inefficiëntie kunnen de kwaliteit van de geproduceerde goederen negatief beïnvloeden.
 • Gebrek aan veiligheid: Niet-geïdentificeerde problemen kunnen de veiligheid van werknemers in gevaar brengen, vooral in sectoren met potentieel gevaarlijke werkomgevingen.
 • Onnodige vervanging van onderdelen: Zonder voorspellend onderhoud kan het moeilijk zijn om te bepalen wanneer specifieke onderdelen moeten worden vervangen, wat kan leiden tot onnodige kosten en het niet op voorraad hebben ervan.
 • Gebrek aan proactieve planning: Zonder de mogelijkheid om toekomstige problemen te voorspellen, kan het moeilijk zijn om een proactieve planning voor onderhoud en productie te handhaven.
 • Gemiste kansen voor optimalisatie: Het ontbreken van data-analyse beperkt de mogelijkheid om processen te optimaliseren en kosten te verlagen.

Productieplanning die niet anticipeert op downtime

Het ontbreken van een flexibele productieplanning in een fabriek kan verschillende problemen veroorzaken die de algehele efficiëntie en aanpasbaarheid van het productieproces beïnvloeden. Hier zijn enkele potentiële problemen:

 • Afstemming op vraag en aanbod: Zonder flexibele productieplanning kan het moeilijk zijn om snel te reageren op veranderingen in de vraag, waardoor het risico op overschotten of tekorten ontstaat.
 • Verhoogde voorraadkosten: Onnauwkeurige productieplanning kan leiden tot overschotten in de voorraad, wat resulteert in hogere opslagkosten en verspilling van middelen.
 • Verlies van verkoopkansen: Het ontbreken van flexibiliteit kan resulteren in het missen van verkoopkansen, vooral in markten met snelle veranderingen in de vraag.
 • Langere doorlooptijden: Het gebrek aan flexibiliteit kan leiden tot langere doorlooptijden voor productie, wat de algehele productiviteit kan verminderen.
 • Hogere kosten voor overuren en express-verzending: Onverwachte tegenslagen kunnen leiden tot hogere kosten voor overuren en express-verzending om deadlines te halen.
 • Gebrek aan reageren op onverwachte gebeurtenissen: Onverwachte gebeurtenissen, zoals machine-uitval of personeelsproblemen, kunnen moeilijker te beheren zijn zonder een flexibele productieplanning.
 • Minder klanttevredenheid: Een gebrek aan flexibiliteit kan resulteren in minder tijdige leveringen en een verminderde klanttevredenheid.

Investering in werknemerswelzijn om downtime te beperken

Het negeren van het welzijn van medewerkers in een fabriek kan verschillende problemen veroorzaken, zowel op het gebied van werknemersbetrokkenheid als op de operationele efficiëntie. Hier zijn enkele mogelijke problemen:

 • Verhoogd ziekteverzuim: Een gebrek aan aandacht voor het welzijn kan leiden tot een ongezonde werkomgeving, wat op zijn beurt kan resulteren in een verhoogd ziekteverzuim onder medewerkers.
 • Gebrek aan motivatie: Medewerkers die zich niet gesteund voelen in hun welzijn, kunnen een gebrek aan motivatie ervaren, wat de algehele productiviteit kan beïnvloeden.
 • Verhoogd stressniveau: Onvoldoende aandacht voor het welzijn kan leiden tot verhoogde stressniveaus bij medewerkers, wat zowel hun gezondheid als hun prestaties kan schaden.
 • Laag moreel: Een slecht welzijnsbeleid kan resulteren in een laag moraal onder medewerkers, wat de teamdynamiek en de werksfeer negatief kan beïnvloeden.
 • Hoger verloop: Medewerkers die zich niet ondersteund voelen in hun welzijn, kunnen eerder geneigd zijn om het bedrijf te verlaten, wat kan leiden tot hoger personeelsverloop.
 • Minder teamwerk en samenwerking: Een gebrek aan aandacht voor het welzijn kan de teamdynamiek negatief beïnvloeden, waardoor samenwerking en teamwork worden belemmerd.
 • Onveilige werkomstandigheden: Onvoldoende aandacht voor het welzijn kan leiden tot onveilige werkpraktijken en -omstandigheden, wat de kans op arbeidsongevallen vergroot.
 • Minder productiviteit en kwaliteit: Medewerkers die zich niet goed voelen, kunnen minder productief zijn en lagere kwaliteitsnormen handhaven, wat de algehele prestaties van de fabriek kan verminderen.
 • Minder innovatie en creativiteit: Werknemers die zich niet ondersteund voelen, kunnen terughoudend zijn om nieuwe ideeën te delen of bij te dragen aan innovatieve oplossingen.
 • Slechte werkgevers reputatie: Een slecht welzijnsbeleid kan resulteren in een negatieve reputatie als werkgever, wat het werven van talent kan bemoeilijken.

Het ontbreken van continue evaluatie en verbetering

Als er geen aandacht is voor continue evaluatie en verbetering in een fabriek, kunnen verschillende problemen ontstaan die de efficiëntie, kwaliteit en concurrentiepositie van de fabriek negatief kunnen beïnvloeden. Hier zijn enkele mogelijke problemen:

 • Stagnatie van processen: verouderde methoden en technologieën blijven van kracht.
 • Onopgemerkte inefficiënties: zonder regelmatige evaluatie worden inefficiënties mogelijk niet opgemerkt, wat kan leiden tot verspilling van middelen en hogere operationele kosten.
 • Gemiste kansen voor automatisering: Kostbaar handwerk blijft bestaan.
 • Kwaliteitsvermindering: Gebrek aan evaluatie kan leiden tot een afname van de productiekwaliteit, aangezien eventuele gebreken in het proces niet tijdig worden geïdentificeerd en aangepakt.
 • Onvoldoende klanttevredenheid: Het niet in acht nemen van feedback en het niet aanpakken van klachten kan leiden tot onvoldoende klanttevredenheid, wat op lange termijn de klantenbinding kan schaden.
 • Gebrek aan flexibiliteit: Zonder continue evaluatie kan de fabriek moeite hebben om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en klanteisen, wat de flexibiliteit beperkt.
 • Toename van verspilling: Het niet identificeren en verminderen van verspilling in het productieproces kan leiden tot hogere kosten en een verminderde winstgevendheid.

Mogelijke oplossingen om downtime te voorkomen:

Met deze strategieën kunnen fabrikanten de impact van productieverstoringen minimaliseren en streven naar een soepele, ononderbroken productie. Door proactief te zijn en deze maatregelen te implementeren, kunnen bedrijven niet alleen efficiënter opereren, maar ook hun concurrentiepositie versterken in een steeds veeleisender wordende markt.

Technische storingen en onderhoud

Technische problemen zijn een belangrijke oorzaak van productiestoringen. Regelmatig onderhoud doormiddel van onderhoudsschema’s en het hebben van reserveonderdelen op voorraad kunnen helpen deze problemen te minimaliseren. Daarnaast kan het verdubbelen van essentiële machines de impact van technische storingen verminderen.

Menselijke fouten en vervanging

Mensen zijn vatbaar voor fouten en kunnen niet altijd aan het werk blijven. Het trainen van medewerkers en het creëren van een systeem waarin werknemers elkaar effectief kunnen vervangen, is cruciaal. Het opzetten van een cross-trainingprogramma kan ervoor zorgen dat er altijd gekwalificeerde mensen beschikbaar zijn, zelfs als anderen afwezig zijn.

Het is raadzaam om competenties en kwaliteiten van medewerkers op te slaan, en indien er een medewerker vervangen moet worden – helpt het systeem bij aanduiden wie kan helpen.

Voorraadbeheer en levering van materialen

Ontbrekende grondstoffen kunnen de productie tot stilstand brengen. Een grondig voorraadbeheer, inclusief het implementeren van geautomatiseerde controlesystemen en het werken met betrouwbare leveranciers, kan helpen om ervoor te zorgen dat de benodigde materialen altijd beschikbaar zijn wanneer de productie begint.

Continue kwaliteitscontrole

Foutieve producten kunnen niet alleen tot verspilling leiden, maar ook de productieprocessen vertragen. Het implementeren van rigoureuze kwaliteitscontroleprocedures op verschillende punten in het productieproces kan ervoor zorgen dat defecten tijdig worden opgemerkt en gecorrigeerd, waardoor de workflow ononderbroken blijft.

Data-analyse en voorspellend onderhoud

Moderne technologieën zoals data-analyse en voorspellend onderhoud kunnen productieverstoringen voorkomen door te anticiperen op mogelijke problemen. Door gegevens te analyseren en trends te identificeren, kunnen bedrijven preventieve maatregelen nemen om potentiële storingen te voorkomen voordat ze zich voordoen.

Flexibele productieplanning

Een rigide productieplanning kan problematisch zijn als zich onverwachte situaties voordoen. Het hebben van een flexibele productieplanning stelt fabrieken in staat om snel te reageren op veranderingen in de vraag, personeelsbezetting en beschikbaarheid van grondstoffen, waardoor de productie soepel kan blijven verlopen.

Investering in werknemerswelzijn

Gemotiveerde en gezonde werknemers zijn productieve werknemers. Investeren in het welzijn van werknemers, zoals gezondheidsprogramma’s en ergonomische werkplekken, kan het ziekteverzuim verminderen en de algehele productiviteit verhogen.

Continue evaluatie en verbetering

Tot slot is het essentieel om de productieprocessen voortdurend te evalueren en te verbeteren. Door regelmatig feedback te verzamelen van medewerkers, klanten en andere belanghebbenden, kunnen fabrikanten hun processen optimaliseren en zich aanpassen aan veranderende eisen en technologieën.

Met deze strategieën kunnen fabrikanten de impact van productieverstoringen minimaliseren en streven naar een soepele, ononderbroken productie. Door proactief te zijn en deze maatregelen te implementeren, kunnen bedrijven niet alleen efficiënter opereren, maar ook hun concurrentiepositie versterken in een steeds veeleisender wordende markt.

Hebben wij je kunnen inspireren? Of heb je nog verdere vragen over downtime? Neem contact op met deskk.